Koklear Implantlar

Koklear Implantlar ve Beyinsapı Implantlar

İşitme kaybında amplifikasyon sağlamak amacıyla günümüzde işitme cihazları ve özellikle ileri ve çok ileri derecede sensori-nöral işitme kaybı olan bireylerde koklear implant uygulamasına gidilmektedir. Koklear implant ileri ve çok ileri derecede işitme kaybı olan hastalarda işitmenin geri kazanılmasını sağlamak amacıyla tasarlanmış implante edilebilir bir cihazdır. Koklear implant, koklea içine yerleştirilen bir dizi elektrottan ve akım kaynağından oluşmaktadır. Koklear implant sağlam olan işitme sinirini, konuşma işlemcisine gelen akustik uyaranları elektrik uyarana çevirerek uyarmaktadır. Bu uyarım sayesinde sensörinöral işitme kaybı olan bireyler sesleri algılayabilmektedir.

Koklear implant iç ve dış parçalardan oluşmaktadır. İç parçalar implant ve elektrot dizini; dış parçalar ise kulağın dışında taşınan konuşma işlemcisi (speech processor) ve aktarıcı parçayı (transmitter) içerir.

Koklear implant parçaları ve çalışma prensibi

Şekil 1-2: Koklear implant parçaları ve çalışma prensibi (http://alphamedicaltourism.com/Default.asp?PageId=12219&FragmentId=43553)

Koklear implantın parçaları

Beyinsapı implantları (Auditory Brainstem Implant, ABI), kokleanın olmadığı (Michell Deformitesi), kokleanın total ossifikasyonu (Postmenenjit) veya akustik sinirin olmadığı durumlarda, elektriksel uyarının beyinsapında bulunan koklear nukleuslera yerleştirilen elektrodlar aracılığı ile gönderilmesi olarak tanımlanabilir. Kullanılan elektrodlar düz plakalar şeklindedir.

Beyinsapı Implantı

Beyinsapı Implantı